מפה ‭.3‬ בית הקברות החדש של המושבה האמריקאית־שבדית בהר הצופים (בחל ק התחתון של המפה ממערב לקמפוס האוניברסיטה העברית) המקור; מהדורה ראשונה של מפת ירושלים המנדטורית. ‭IERUSALEM , First Edition , 1:10,000, Survey of Palestine, lalfa, 1925 1925‬