מפה ‭.2‬ בית הקברות האמריקאי הישן, ובית הקברות האנגלי בהר ציון המקור: מפת ירושלים מתוך: ‭Ch. Wilson, Ordnance Surveyof Jerusalem, 1864-65‬