מפה ‭.1‬ תכנית בית הקברות האמריקאי הראשון שהיה בהר ציון, 1891 (על פי קונרד שיק) המקור: הארכיון הלאומי של ארה"ב, בתוך: ‭Consuls in the Holy Land, p. 188 Ruth Kark, American‬