בתי קברות וקברים אמריקאים בירושלים

ות קרק מבוא בתי קברות הם אחד הסימנים המרחביים וההיסטוריים לדתות ולקבוצות אתניות שונות . התופעה בולטת במיוחד בארץ ישראל המצטיינת במגוון רחב של עדות ודתות . מלבד החלוקה לבתי קברות של מוסלמים , יהודים בני עדות שונות וכיתות נוצ ריות , שלהן מסורת ארוכה של פעילות בארץ ( יוונים אורתודוכסים , קתולים ועוד , ( החל מן המחצית הראשונה של המאה ה , 19 הוקמו בתי קברות חדשים רבים של כיתות נוצריות פרוטסטנטיות ( פרוסים גרמנים , בריטים , אמריקאים , ( שהצטיינו בפעילות מיסיונרית ודתית ענפה ואף הקימו יישובים משלהן ( אמריקאים ביפו ובירושלים , טמפלרים גרמנים , שבדים ועוד . ( בתי הקברות שהותירו אחריהן , הם אחת העדויות הבולטות לפעילותן . במאמר זה נתמקד בבתי הקברות של האמריקאים , ובתי קברות שבהם נקברו אמריקאים שחיו ופעלו בארץ , או שביקרו בה . דגש מיוחד יושם על קבורה ובתי קברות של אנשי המושבה האמריקאית שבדית בירושלים , שנוסדה בתחילת שנות השמונים של המאה ה , 19 בידי משפחת ספפורד משיקגו ובידי הנריק לארסון השבדי וצאן מרעיתו משיקגו ומנאס בשבדיה , שהצטרפו אליהם בשנת . 1896  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל