שלט בכניסה לספרייה, המציין את חנוכתה המחודשת ב־ 2001 בסיוע 'האיחוד האירופי'