המבנה, ששימש במקורו כבית מטבחיים, בו הייתה הספרייה הראשונה ‭(1922-1890)‬