בספרייה מגוון עשיר של אנציקלופדיות ולקסיקונים בנושאי מקרא, ארכאולוגיה, דתות והיסטוריה, בכתריסר שפות