ספריית התמונות והתשלילים של המוסד, הכוללת למעלה מעשרים אל ף תצלומים