אולם הכניסה בספריית בית הספר הדומיניקני למקרא. משמאל: סטודנטים בעבודתם