ספריית כתבי היד שחודשה לאחרונה (סגורה למבקרים‭.(‬ בתמונה משמאל, מזכיר הפטריארכיה שהואיל לאפשר את ביקורנו במקום