.ת ^ן^א^יוב-ממילא יו^ןו בית ק לארק והמנזר סן ונסן דה פול באמצעות ק לונסאות בטון, 997ו. מימין: בני משפחות ק לארק בסעודה חגיגית בביתם, 1920