מימין: מלון פאסט, 1935 בערך. משמאל: מלון פנינת ירושלים שהוקם ב־‭,1996‬ במקום בו שכן בעבר מלון פאסט