ממילא בהיבט אישי קורותיו של מאבק ופצע אורבני שמאון להגליד

דוד קרוי ^ קר מאמר זה מתפרסם עם הופעת ספרו של כותב שורות אלה 'ירושלים - ממילא - שפל , גיאות והתחדשות / הספר , פרי מחקר רב שנים , סוקר ומנתח את תולדות מתחם ממילא , שמול שער יפו . אזור מרכזי ורגיש זה עובר תהליך אורבני מרתק במשך למעלה מ 50 ו שנה . 420 עמודי הספר עם כ 600 איורים , בהם צילומים היסטוריים שטרם פורסמו , משקפים שינויים היסטוריים , אורבניים , אתנוגרפיים חברתיים , אנושיים וארכיטקטוניים בארבע תקופות מרכזיות : תקופת הגיאות של אזור ממילא מהמחצית השנייה של המאה ה 9 ו ועד סוף תקופת המנדט , כאשר הוא היה מרכז מסחרי חי ותוסס , תקופת השפל בעת שהיה בגבול העיר החצויה ;( 1967-1948 ) מ 1967 עד שנות ה 90 שאופיינה במאבקים ציבוריים , שבמהלכם נהרסו רוב בתי השכונה ותחילת בנייתה מחדש , ולבסוף עידן ההתחדשות האורבנית והשלמת שיקום האזור מאז . 2005 חוט השדרה של פרויקט ענק זה , הוא המדרחוב המסחרי הקושר את שער יפו , דרך צומת הרחובות דוד המלך , אגרון ושלמה המלך עם גן העצמאות וחלקו המערבי של מרכז העיר . ציר זה , הידוע כשדרות אלרוב-ממילא , שאורכו כ 800 , 'מ מוגדר משני צדיו באמצעות רצף בניינים היסטוריי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל