כותרת מהתקופה הצלבנית, מעוטרת בדגמים צמחיים ובדמות פר. ראש הפר ורגליו הקדמיות פוסלו בתלת מימד וגופו עשוי בתגליף סכמתי. הכותרת נתגלתה בשער האשפות