עמודי מרפק אופיניים לאדריכלות הצלבנית. כ־ם7 מהם נתגלו בירושלים ובסביבתה. העמודים המוצגים בתערוכה - מקורם במצודה ובכנסיית 'מריה הקדושה של האבירים הגרמנים' שנחשפה ברובע היהודי