המתחם המוקדש לתקופה הצלבנית מוצב במקום נמוך תחום בקירות המסמל חפיר צלבני. בתצוגה כותרות עמודים, רובם עמודי מרפק אופייניים לתקופה