כתובת גיאורגית נדירה חרוטה על לוח אבן, שסגר על קברו של יוהן הבישוף. הקבר, שהוא מהתקופה הביזנטית, נתגלה בחפירת הקריפטות במנזר קטן של אום ליסאן (ליד שכונת תלפיות מזרח)