רצפת פסיפס ממנזר ארמני בשכונת מורשה באזור החומה השלישית, מהתקופה הביזנטית. כתובת ההקדשה ביוונית כוללת את איזכור שמות המבצעים ואת מידות הפסיפס