רצפת פסיפס מהקפלה שנבנתה בצר קבר מסי 0ו בממילא, מהתקופה הביזנטית. הכתובת, בשפה היוונית, מרמזת על קבורה המונית