שבר אפריז מעוטר בשריגי גפן מחפירות עיר דוד. שלהי ימי בית שני