‭.1‬ תקופת בית שני; ‭.2‬ התקופה הרומית המאוחרת; ‭.3‬ התקופה הביזנטית; ‭.4‬ התקופה האיסלמית; ‭.5‬ התקופה הצלבנית; ‭.6‬ התקופה העותימנית