למעלה: התצוגה מהתקופה המוסלמית הקדומה, ובה תצלומים של עיטורי עץ ממסגד אל אקצא ואבנים מעוטרות.