'שלוה בארמנותיך' עתיקות ירושלים בכנסת ישראל

הצגת תערוכות ארכאולוגיות במוסדות חינוך ובמבני ציבור היא חל ק בלתי נפרד מפעילותה של רשות העתיקות . לאחר שנים של שיתוף פעולה עם מוסדות רבים בארץ ובעולם , עלה הרעיון להקים גן ארכאולוגי בכנסת ישראל . בשל אופיו המיוחד של המקום נבחר נושא רחב , הכולל מרקם עשיר של אירועים בעלי משמעות תרבותית וערכית . מכאן ההחלטה להתמקד בירושלים . הפריטים שבת צוגה משקפים את הבנייה המונומנטלית בירושלים , שחלקה מתועד בכתובים . העתיקות נתגלו בסקרים ובחפירות ארכאולוגיות , שנערכו בירושלים מאז המאה ה 9 ו ונמשכים עד היום . כל המוצגים בתצוגה הם אפוא אותנטיים ונמצאו בשטח , להוציא אתרים גדולים , כגון שערי חולדה או הסבילים . לפנינו תצוגה המיועדת לשנים רבות . קדושתה של ירושלים לשלוש הדתות המונותאיסטיות מקנה לה מעמד מיוחד . אופיה וחשיבותה לובשים ופושטים צורה בהתאם לתנאים הפוליטיים , החברתיים והדתיים . התערוכה אינה עוסקת בשחזור היסטורי רציף או במשמעויות תיאולוגיות . מטרתה היא להבליט את האוניברסליות של ירושלים , שמגוון רחב של עמים ותרבויות הטביעו עליה את חותמם בתקופות שונות וההשפעות ההדדיות ניכרות בממצאים הארכאולוגיים , בטכ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל