תמי 4ל: פרוכת לארון הקורש. בחלקה העליון רקומה תמונת מתן תורה על הר סיני, ובתחתיתו נובעים ארבעה נהרות המובילים מים לירושלים המשיחית המתוארת עפ"י הדגם בהגדת ונציה. נרקמה בידי סטלה פרוגייה, ונציה, ‭.1634‬ המוזיאון היהודי בונציה