תמ' 1 ו ו "זה השער להי‭."‬ עמוד שער ובו דימוי של שער השמיים בדמות שער הנשען על צמד עמודים מפותלים, הם עמודי שלמה בהשקפת התקופה. ספר תנחומא, בית הדפוס של גיאקומו רופינלי, מנטובה, 1563