תמ' ‭:9‬ המשיח קרב אל שערי ירושלים, ועל חמורו רכובה משפחה יהודית החוגגת את הגאולה של פסח. יהגדת ושינגטוך, יואל בן שמעון, צפון איטליה, ‭.1478‬ ושינגטון, ספריית הקונגרס, דף 9וב