תמי ‭-.6‬ כוהנים מקריבים קרבנות בחזית בית המקדש בדמות כיפת הסלע. איור הפתיחה לספר השמיני של משנה תורה לרמב"ם, 'ספר עבודה/ העוסק בהלכות בית המקדש נעתק ואויר בצפון איטליה, שלהי המאה ה־ ‭.15‬ ניו יורק, אוסף פרטי (נרכש לאחרונה לאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים)