תמ־ ‭:4‬ מנורת בית המקדש שלהבותיה בוערות. מתוך כתב יד מוקדם של המקרא אשר כנראה נעתק ואויר ברומא במחצית הראשונה של המאה ה־‭.13‬ לונדון, הספרייה הבריטית, כתב יד הדלי 5710 דף 36וא