בית המקדש כמבנה מתומן ונהנים המקריבים קורבנות בחצר פתוחה ברקע : ירושלים ובית המקדש כמבנה מתומן לפי תפיסת אמני הרנסנס האיטלקי