ממראות המערה במטע הזיתים: נטיף ענק (מימין‭;(‬ 'מי עדן' במערה (במרכז‭;(‬ מעברים צרים (משמאל)