מפת תפרוסת המערות בגליל 0 מערות קרסטיות; 0 מקלטי מצוקים ומערכות מסתור