ולדימיר בוסלוב, יוסי לב ארי וינון שבטיאל בדרכם לאיתור מערות בחרמון