המאמר מוקדש לדור החוקרים הצעיר של המלח"ם, שתרם רבות לקידום חקר מערות ארץ ישראל, ובראשו אחיקם עמיחי ז"ל, שנרצח בידי בני עוולה בי"ט בטבת תשס"ח, ואחת ממערות הנטיפים היטוה ביותר בארץ שהתגלתה על ידו, מנציחה את שמו.