עמי ‭1 04‬ תמווות וםמונות ירושלים בתמונות של ה'אקול ביבליק'