עמי 57 'שלווה בארמנותיך 1 עתיקות ירושלים בכנסת ישראל