עמי 82 הספריות של העדות הנוצריות ומוםדות המחקר בירושלים