חקר מערות ארץ ישראל

ירושלים והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איסליה עתיקות ירושלים בכנסת ישראל הספריות הנוצרי 1 ת בירושלים שכונת ממילא בירושלים 188 ע 1 נה עשרים ותשע אוגו / 2009 00 אלול u '' oum המשתתפים בחוברת זו : ינון שבטיאל , מושב כחל דוקטורנט במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן פרופ' שלום צבר , ירושלים החוג לאמנות יהודית משווה , האוניברסיטה העברית , ירושלים ד"ר חוה כץ , ירושלים אוצרת ראשית ברשות העתיקות אדריכל נחום מלצר , ירושלים מתכנן ערים ומומחה לשימור אדריכל דוד קרויאנקר , ירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל