כתובת עם שיר, פרי עטה של הקיסרית אודוקיה מהמאה החמישית