אנדרטה בצורת דולמן בכניסה לאלמגור. מוקדשת לשני חיילים (נחלאים) שנפלו על משמרתם בעת חדירה סורית