התיישבות הגרמנים במגדל (1909-1907)

חיים גורן באביב 1907 הגיעה לארץ קבוצה של גרמנים קתולים , שביקשה להתיישב במגדל — מקום הולדתה המסורתי של מרים המגדלית , מתלמידותיו של ישו . נציגי הקבוצה התקשרו עם נתין גרמני תושב הארץ מזה שנים ארוכות , ר . לנדלה . ( R . Lendale ) דילד , התגורר בנצרת וברשותו היתה כבר חלקת קרקע קטנה באזור מגדל . הוא נתבקש עתה לרכוש שם קרקעות נוספות , וכן לסייע ולייעץ למתיישבים החדשים ולייצגם בפני השלטונות . בשלהי 906 ו נרכשה הקרקע ממשפחת אפנדיבו בעכו , ונרשמה בטאבו על שם לנדלה . מטרת המתיישבים הגרמנים היתה להקים מושבה גרמנית קתולית , באזור הידוע בטיב אדמתו ובשפע מימיו , לאתר את קבר מרים המגדלית ולהקים שם מנזר . ראשוני המתיישבים הגרמנים , שמנו עשרה יחידים ומשפחה אחת , הגיעו למגדל כבר באביב 1907 ובראשם לנדלה , שהיה אחראי לרכישת הקרקע ומכירתה למתיישבים . הובטח להם שטח אדמה במחיר שבעים פרנק למורגן ( כ 3 . 5 דונם . ( כל מתיישב היה רשאי לרכוש עד מאה מורגן , מחציתם בשטח מישורי , והיתרה בשטח גבעי , בתנאים כספיים נוחים במיוחד . בנוסף , קיבל כל מתיישב כשני דונם לבניית ביתו . המתיישבים הקימו שלושה מבני מגורים קטנים ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל