שבר "שפיפון‭,"‬ בעל משמעות פולחנית, שנתגלה נ^כנסיית העוגן" שעל הר ברניקי