עוגן בזלת ‭52)‬ ק"ג‭,(‬ שנתגלה בנמל טבריה. מוצג בבית יגאל אלון, גנוסר