למעלה מימין: עוגן אבן על סיפון אוניה מצרית‭,-‬ תבליט מקבר, משנת 3000 לפסה"נ בערך. משמאל ו חלק מדגם של אוניה עתיקה, המוזיאון הימי, חיפה, ובה עוגן אחה בחבלים.