גשר הפונטונים (הסירות) של הצבא הגרמני ‭.(1917)‬ ברקע, רווות ביתניה