גשר העץ (מסי ‭(3‬ בעת הקמתו. שים לב לסכר החביות החוסם את עיקר הזרם של הירדן