גשר המוצא (מסי ‭(2‬ וגשר צנברי (מס' ‭(8‬ במפת מקגריגור