גשרי הירדן מדרום לכנרת

זלמן וינוגרדוב עמק הירדן התיכון ובקעת כנרות היו בכל התקופות אזור מעבר של דרכים מקומיות ובינלאומיות . התנועה ממערב למזרח חייבה את חציית הירדן , ובקטע שאורכו כ 8 ק"מ הוקמו 16 גשרים — יותר מאשר בכל אזור אחר בארץ . אחדים מהגשרים הם קדומים ולעתים נותרו מהם רק שרידים דלים . מחציתם — גשרים ארעיים שהוקמו בעיתות מלחמה , ואחרים נבנו לצורכי יומיום . העתיק והמפורסם שבהם הוא גשר צנברי , שפעל במשך מאות שנים . הידיעה הראשונה לקיומו של גשר באזור היא מהתקופה הרומית , בעת שנסללה מערכת כבישים ואחד מהם חצה את הירדן סמוך לצאתו מהכנרת , כעדות "טבלת פויטינגר" — מפה רומית מהמאה הרביעית . . 1 גשר בית ירח בעבר היה , כידוע , מוצא הירדן מהכנרת מצפון לתל בית ירח . הנהר זרם במקום שם נטוע היום גן רחל והקיף את בית ירח מצפון וממערב . העיר פרחה בתקופות שונות במשך אלפי שנים . בימי בית שני קמה בסמוך ומצפון לירדן עיר תאומה , צנברי , והירדן הפריד ביניהן . "שתי אבטוניות = ) ערים אוטונומיות ) היו , כגון בית ירח וצנברי" ( ירו' מג' ה"א ח"א . ( הצבא הרומי חנה באזור זה בעת מסעו לכיבוש טבריה והגליל . המפקדה ישבה בצנברי ( סינבריס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל