חצר דגניה, ‭.1918‬ צולמה ממטוס ‭.*‬רמני שנחת בצמח (ר' צללית‭.(‬ הבית הראשון הדו קומתי של דגניה וחדר האוכל נתפסו על־ידי הגרמנים. בחדר הימני בקומה השניה התגורר א"ד גורדון בשנותיו האחרונות.