הפריסה של הצבא הגרמני בין דגניה לצמח. צולם על־ידי מטוס סיור אוסטרלי שזיהה לראשונה את המערך הגרמני ב־ 31 ביולי 1918