בית גורדון, ראשון המוזיאונים בהתיישבות העובדת. צולם זמן קצר לפני חנוכתו, באביב 1941